+ Antworten
12
 1. Lyste eller lös # 1
  Kaffeetante

 2. Lyste eller lös # 2
  Odin

  Re: Lyste eller lös

  Hallo

  För att göra frågelistan lite längre:

  Tryckte eller tröck ?
  Ryckte eller röck ?

  De starka böjningsformerna med
  vokalbyte är de äldre. Nutidsspråket
  har en tendens att förenkla och att
  sakta byta från starka till svaga
  ("regelbundna") böjningsformer.

  Odin

 3. Lyste eller lös # 3
  Lillan

  Re: Lyste eller lös

  och det är bra det !!


  P.S. Odin, du har ett privat meddelande (PN) ;-)

 4. Lyste eller lös # 4
  Odin

  Re: Lyste eller lös

  Hallo Lillan

  Även i tyska språket händer liknande
  saker, fast långsammare. Vem säger
  idag "buk" istället för "backte" - för
  att ta ett enkelt exempel ?

  Odin

 5. Lyste eller lös # 5
  Lillan

  Re: Lyste eller lös

  Javisst, jag tycker att det är absolut nödvändigt att språket förändrar sig tidsenligt, Det är kul ibland att läsa böcker som blev skrivna för 15-20 år sedan, en inte så lång tid som jag tycker,-men språket och sättet att uttrycka sig var helt annorlunda!

  (Odin, jag skrev ett PN till dig för några timmar sedan, kanske du har lust att läsa det ;-))

 6. Lyste eller lös # 6
  Odin

  Re: Lyste eller lös

  Hallo Lillan

  När jag läste svenska gjorde jag mig besväret att läsa hela
  Nils Holgersson i originalstavning. Sedan spädde jag på med
  några Strindbergpjäser - även de i originalstavning och med
  de gamla verbböjningsformerna. Jag har altid varit road av
  gamla förlegade språkformer, men jag förordar inte att man
  försöker bibehålla dem med tvångsmedel (t.ex. i skolan).
  Tvärtom - när vi diskuterade psalmtexter och bibeltexter i
  kantorsutbildningen var jag alltid bland dem som förespråkade
  ett så modernt språkbruk som möjligt för att befria den
  kristna tron från mossighetsstämpeln, vilken betingas av ett
  flitigt bruk av gammalmodiga översättningar. När däremot
  det gamla uttryckssättet hör till psalmtexten och därmed är
  en del av konstverket, då bör den bibehållas av konstnärliga
  skäl. Ofta diskuterade vi t.ex. om "dig", "mig" och "sig" skall
  uttalas med långt "i" eller (som idag) som dej, mej och sej.
  Jag var praktiskt taget alltid med i dej mej sej-gruppen och
  argumenterade vehement mot förlegade former i onödan.
  Mitt huvudargument var att författarna till Nya Testamentet
  inte använde en grekiska som då var 500 år gammal utan
  tvärtom den grekiska (koiné) som var modern just då.

  Odin

 7. Lyste eller lös # 7
  Kaffeetante

  Re: Lyste eller lös

  Jag säger "buk" :-P Men jag säger också lös. Nils Holgersson har jag inte läst men fick läsa Sturekrönikan (nästan omöjligt att förstå) och Generalstabens berättelse om Karl XII på slagfältet (usch, vilket svenska) samt gamla danska skeppsloggar. Det är väldigt interessant hur srpåket förändrar sig, men å andra sidan blir man lite nostalgisk efter det gamla fina språket liksom.

 8. Lyste eller lös # 8
  Lillan

  Re: Lyste eller lös

  Dagens ungdomssvenska som jag lättvindig vill kalla den är inte heller min grej, en gammal dam från Östergötland sa en gång till mig "du pratar en mycket fin svenska". Det tog jag som stor komplimang
  Må vara att jag pratar en gammalmodig svenska, men jag tycker man ska värna om språket också! Precis som Odin säger det ovan i sammanhang med gamla skrifter t.ex.
  Efter så många år i Tyskland har jag allt mer problem med grammatiken ibland, tyvärr,..men forfarande går det ganska bra. Hoppas verkligen att ni rättar till mig om det blir helt fel!!
  Nej, jag säger "lyste" och "habe gebacken", haha!!!

 9. Lyste eller lös # 9
  Odin

  Re: Lyste eller lös

  Hallo  Wenn wir schon dabei sind:

  När vi ändå är på gång:

  Jag har även läst Runebergs "Fänrik Ståls sägner" och en hel
  del texter av Bellman. Har även kikat i bibelöversättningen av
  Olaus Petri (Gustav Wasas tid) och noterat att han direkt tog
  över tyska låneord och bara anpassade dem till svenskt uttal.

  Apropos lyste och lös:

  Hur är det med

  nyste och nös
  fryste och frös

  Runeberg beundrar jag för hans virtuosa hantering av språket,
  fast inte för innehållet i dikterna, som förhärligar blodiga
  krigshändelser.

  Men tänk bara en sådan början:

  Men efter kvällen räcker till,
  och minnet ger oss glädje än,
  om Kulneff jag berätta vill.
  Säg - har du hört om den ?
  Det var en äkta folkets man !
  Båd' dö och leva kunde han -
  den främste där det höggs och stacks,
  den främste där det dracks.

  Eller Döbelns visitering av finska hären strax innan den
  avgörande drabbningen vid Jutas, med konstnärlig frihet
  skildrad i dikten "Döbeln vid Jutas".

  Härligt - även om innehållit är bedrövligt.

  Odin

 10. Lyste eller lös # 10
  Odin

  Re: Lyste eller lös

  Hallo

  Åsså beundrar jag även Runebergs
  dikt om den finske "bonden Paavo".

  Odin

 11. Lyste eller lös # 11
  Lillan

  Re: Lyste eller lös

  Högt bland Saarijärvis moar ;-)

  ja, den är fin den.. och hur passande till en aktuell tråd......!

  (»Kvinna, kvinna, den blott tål att prövas,
  som en nödställd nästa ej förskjuter.
  Blanda du till hälften bark i brödet,
  ty förfrusen står vår grannes åker!»)

 12. Lyste eller lös # 12
  Odin

  Re: Lyste eller lös

  Lillan

  Det är fantastiskt hur bra den passar. Den ryska tjejen är grannen med en
  förfrusen åker.

  Jag älskar hela dikten:

  Hur Paavo stretar på även när det är motigt. Hur han inte tappar sin tro på
  Gud trots alla olyckor.

  "Herran prövar blott, han ej förskjuter"

  Beundransvärt på alla sätt och vis - och en fin sedeslära som vi skulle ha
  stort behov av i dagens osolidariska ytliga nöjes- och tvåtredjedelssamhälle.

  Odin

 13. Lyste eller lös # 13
  Kaffeetante

  Re: Lyste eller lös

  Sedhen wij monde atskilde wara
  i wesboo till forsza monde jag fara
  När her Swen i forsza jag herberge tog
  öll och math gaff han meg nog
  Om kring bygdhen lagdhe jag myna swäna
  faå ware tha när som mig skulle tiena
  Aåff onth jag tha alz inthet wiste
  annath röntess oppa thz siste
  Docther karl kom tha till baka ighen
  ey trodde jag annarss än han war myn wen
  Nogher ärende han tha hade
  till hwilken han råd aff mig kraffde
  Wij tillhopa drwcke och åthe
  om dryk och fatt wij både såthe
  J then stwnd monde han mig förgiffua
  ty han wnthe mig tha ey lengher liffua
  Sedhen thz war giorth han tilbaka reed
  till drotning cristin then genaste leed
  Stragx reed jag till ,varnemoo
  ey hade jag hwaske hwila eller roo
  Mz werk och sweda oc stor nöd
  kom iag sedhen till sköfflingaröd.
  Ther motte iag till sängena gå
  ey förmåtte iag lengher ferdhas tha
  Mina wener lagde sigh fast ther om
  ath iag än tha till iönekoping kom
  Sonedaghen iag tith kom mz stoor nödh
  then nesthe torsdaghen ther epther bleff iag dödh
  Wett sanete katherine martiris tiid
  alzvolllog gud han ware mig bliid
  Twsandefemhwndrade oc [iij ar]
  epther att ehristus föddher war
  Mitt Iiik the sedhen i kista sloge
  i släda satte och till Stoeholms droge
  Wti myna tienisth hade iag en man
  mig sweplik tha war han
  From man pedher bireson åth nampne
  han reed for mig wti myn hampne
  Jnghen trodde annath än thz iag skulle wara
  hwar han monde opp åth fara
  Han gik tha ey oppinbare
  siwk lath han sig ,wara swåre
  Besynnerlig i öghen syn
  ty komme ey många till honum in
  Wthen besynnerlig the ärende hade
  han stragx sig i sänghena lagde
  Windoghen hade han fwlwell höldt
  ath thz skulle wara för hwar man dlöldt
  Tha likaweIl wåre the månge thz wiste
  och sorgde fwlfast att the migh miste
  Aldra mesth myn hustru ingeborg
  når hon thz sporde fick hon stoor sorg
  Mitt liik fördes thå till Stocholms stad
  alla sörgde och inghen var glad.

  Nån som inte behöver en översättning?

 14. Lyste eller lös # 14
  Odin

  Re: Lyste eller lös

  Hallo Kaffeetante

  Det går knackigt, men det går. Stavningen i denna gamla svenska
  är påverkad av bl.a. holländsk stavning. Det bör man ha i tankarna.
  Det ser man på bokstaven Y, ibland även stavad "ij", som räknas
  som en egen bokstav i holländskan.

  Sedan finns det rester från fornsvenskan, t.ex. TH-stavning eller
  ibland DH-tavning där det idag står D. Det är det gamla ljudet
  som finns bevarad i engelskan och isländskan, men som försvunnit
  i de moderna nordiska språken. I runskriften hade detta ljud en
  egen runa.

  U kan ibland skrivas som V eller tvärt om. U kan även skrivas som W.
  Samma förvirring fanns även i tysk stavning från Luthertiden.

  Å stavades ibland A, ibland AA (det senare som i gammal danska)
  och ibland O.

  Någon enhetlig stavning fanns inte. I samma text kan man finna
  samma ord stavat på två eller fler sätt.

  Dubbel-S kunde stavas SZ. Det var hämtat från tyska förebilder.

  En del verbböjningsformer finns bevarade, men i tyskan har vi
  mycket mera kvar av den varan.

  Jag skulle uppskatta att texten skrevs på 1500-talet, kanske även
  på 1400-talet (som Erikskrönikan).

  De holländskt påverkade stavningssätten förmedlades till Sverige
  genom Hansans plattyska, som användes som handelsspråk.
  Hansan skrev sin plattyska med en stavning som var inspirerad av
  holländsk stavning. Det kan man t.ex. se på inskriften på Roland-
  statyn i Bremen.

  Med ledtrådarna ovan plus lite till kan man hjälpligt skriva om
  texten till något läsbart.

  Men det är och förblir en etymologisk utmaning.

  Någon här som försökt sig på att läsa texter på runstenar ? Det
  är flera snäpp svårare.

  Odin

 15. Lyste eller lös # 15
  Lillan

  Re: Lyste eller lös

  det är tal om drottning Christina som levde 1626–1689 och då är Odins gissning om tidpunkten lite lite fel, men nästan riktig ;-)
  Det är svårt att läsa, men det går, --om man läser om och om igen.. men flera ord faller inte på plats för mig, det är klart! Skulle vara kul med en översättning, då kan jag jämnföra med min "översättning" ;-)

 16. Lyste eller lös # 16
  Odin

  Re: Lyste eller lös

  Hallo

  Ser just att drottning Kristina nämns i texten. Hon abdikerade
  år 1654. Det betyder att texten skrevs under 30-åriga kriget eller
  strax därefter, mellan 1632 (Gustav II Adolfs död vid Lützen)
  och 1654. För 1600-tal är texten lite väl gammalmodig, men
  man kunde påträffa liknande texter även fram till Karl XII tid.
  En passande jämförelse skulle vara att läsa Grimmelshausens
  romaner om 30-åriga kriget eller Andreas Gryphius samtida
  dikter i originalstavning. T.ex. Grimmelshausens Simplicissimus.

  Odin

 17. Lyste eller lös # 17
  Kaffeetante

  Re: Lyste eller lös

  Det är en del av Sturekrönikan som skrevs omkring år 1500. Drottning Kristina som nämns där är danskan Kristina från Wadstena :-) Och själva krönikan beskriver händelserna mellan 1452 och 1496.

  Här lite ur Erikskrönikan, en del som min kära Lillan borde gilla, den handlar nämligen om Stockholms "födelse".

  Swerige haffde mykin vadha
  aff karelom ok mykin onadha
  The foro aff haffuit oc vp i mäle
  bade i lugne ok swa i äle
  alt hemelika jnnan swia skär
  ok optast ä mz stylda här
  en tyma fiöl them en then luna
  at the brändo wp sightuna
  Ok brändo thz swa alt i röther
  at then stadhin fik ey än böther
  Jon erchebiscop wart ther slägen
  tess war mangin hedin fäghen
  at them crisno gik swa illa i hand
  thz gledde karela ok rytza land
  Ok trösto sik ther alle wiidh
  ok flytia sik a at göra ofridh
  Thz er swa sant som jak her läss
  Jon jerl ward dräpin i askaness
  Ther vte haffde warit nyo aar
  swa at han aldrigh mällom hema war
  ok striit mz rytza ok ingerboo
  fore gudz skuld ok the helga troo
  försto nat ther han kom heem
  tha ward han slaghen i häll aff them
  Hans hustrw rymde til hundhamar
  hon haffde sorgh ok mykin jammer
  j sith hierta ok i sin hugha
  tha took the ädela rena frwa
  Ok sampnade folk ok mykin makt
  ok drap them alla swa er mik sakt
  vpa eth berg som heyter eesta skär
  Alle loto the liffuit ther
  Ok loot dragha thera skip a land ok brenna
  fore thy at sorghin var tha komen til henna
  Slikan wanda lägde han
  birge jerl then wise man
  han loot stokholms stad at byggia
  mz dighirt with oc mykin hyggia
  eth fagert hwss ok en godhan stadh
  Alla leedh swa giort som han badh
  Thz er laas fore then sio
  swa at karela göra them enga oroo
  Then sio er god iak sigher for hwi
  nyttan kyrkio sokner liggia ther j
  Ok vm kring sion siw köpstäde
  ther er nw frögd ok mykin gläde
  ther för war sorgh ok mykin qwidha
  aff hedna men them giorde oblidha

 18. Lyste eller lös # 18
  Lillan

  Re: Lyste eller lös

  jag gillar den, verkligen, jag gillar den!!javisst, javisst!! men förstår nästan ingenting!!

 19. Lyste eller lös # 19
  Kaffeetante

  Re: Lyste eller lös

  Jag fick transskribera (heter det så) det hela från handskrivet original till nutidssvenska, tog några timmar det där

 20. Lyste eller lös # 20
  Lillan

  Re: Lyste eller lös

  Zitat Zitat von Kaffeetante
  Jag fick transskribera (heter det så) det hela från handskrivet original till nutidssvenska, tog några timmar det där
  det tror jag väl! duktig flicka

 • Odin29.11.2010, 09:36

  Hallo

  Om jag tolkar avsnittet ur Erikskrönikan rätt så var Sverige ansatt
  av räder från "kareler" som tydligen överföll kusttrakten och härjade.
  Det skulle iså fall betyda att de som tidigare härjats och plundrats
  av svenska vikingar hade börjat göra likadant, fast tvärtom. Det
  interessanta är att de som tidigare sekel överfallit och plundrat
  andra nu själva blev tvungna att försvara sig mot härjningståg
  utifrån. I Danmark hände samma sak - Danmark var ansatt av
  plundringståg från samma "Vender" som man tidigare överfallit flitigt.

  Att Stockholm grundades som ett "lås för Mälaren" är inget nytt.
  Landhöjningen hade gjort Stockholms ström svårfarbar, och öarna
  som nu utgör Gamla Stan började befästas som omlastnings-
  station mellan trafiken på Mälaren och trafiken på "Saltsjön" =
  Östersjön. Den som ville åka in i Mälaren för att plundra och härja
  i städer som Sigtuna, Västerås (Västra Aros), Strängnäs eller
  Eskilstuna fick det svårare, när de först tvingades ta sig förbi
  försvarsanläggningarna i nuvarande Stockholm.

  Som Nyköpingsbo vill jag påpeka att det var nära vid åminstone
  två tillfällen i Sveriges historia att Nyköping hade kunnat bli rikets
  huvudstad istället för Stockholm. Första tillfället var när kung
  Magnus Ladulås efterträdare Birger Magnusson flyttade kunga-
  residenset från södra Visingsö till Nyköpingshus. Där tog han
  senare livet av sina två bröder, Erik och Valdemar, som i ett
  överfall vid Håtuna ("Håtuna lek") tillfångatagit sin äldre bror och
  frisläppt honom bara mot villkor att landet tredelades dem emellan.
  "Nyköpings gästabud" jul 1317 var hämnden för detta statskupp.
  Senare - i början av 1600-talet - var Sverige återigen uppdelat
  mellan kungens söner. Men denna gång var det Gustav Wasas
  söner som delat upp riket sinsemellan. Sonen Karl styrde som
  hertig över Södermanland, Närke och Värmland. Hans äldre
  bröder förlorade efterhand tronen, Erik genom lönnmord och
  Johan av jag vet inte vilken anledning. Hertig Karl, som
  residerade på Nyköpingshus, blev mot all förväntan kung med
  titeln Karl IX. Sverige återförenades därmed under en enda
  härskare. I Tyskland är Karl IX son Gustav Adolf mera känd, då
  han krigade i Tyskland 1630-1632. Gustav II Adolf växte upp i
  Nyköping, inte i Stockholm. Vid dessa två tillfällen var det nära
  att Nyköping i sin roll som kungaresidens hade kunnat
  bli Sveriges huvudstad.

  Händelserna kring Håtunaleken och Nyköpings gästabud nämns
  i Erikskrönikan.

  Det är lite märkligt att man under sen medeltid valde att skriva
  historieböcker i diktform. Sannolikt skulle detta göra det lättare
  att memorera innehållet i en tid då boktrycket ej slagit igenom.

  MVH

  Odin

 • Lillan29.11.2010, 12:55

  tack Odin för denna berättelse!

 • Odin29.11.2010, 15:55

  Hallo Lillan

  Tyvärr blev jag tvungen att inse att min
  historieframställning är starkt förenklad.

  Odin

 • anders17.12.2010, 22:50

  Imponerande svenska, Odin! Det finns riktigt många svenskar som skriver sämre än så och min tyska är definitivt sämre än din svenska. Sämre än kaffetantens svenska också, förresten !

  Tröck och röck säger man väl uppåt Mälardalen, som t.ex. Västerås, men söder om Norrköping skulle folk titta underligt på den som säger så

Ähnliche Themen zu Lyste eller lös

 1. Von Kaffeetante im Forum På Svenska
  Antworten: 23
  Letzter Beitrag: 17.12.2010, 22:50
 2. Von Svaipa im Forum På Svenska
  Antworten: 0
  Letzter Beitrag: 12.01.2010, 17:18
 3. Antworten: 42
  Letzter Beitrag: 06.09.2009, 21:30
 4. Antworten: 4
  Letzter Beitrag: 12.09.2004, 21:48
Weitere Themen von Kaffeetante
 1. Da die ihr Foris ja intelligente und lernwillige...
  Antworten: 8
  Letzter Beitrag: 29.11.2007, 12:32
 2. ... aus einer zugegebenerweise sensationsgeilen...
  Antworten: 45
  Letzter Beitrag: 20.11.2007, 18:01
 3. Hejsan, wie sieht es in Schweden mit...
  Antworten: 20
  Letzter Beitrag: 17.11.2007, 17:27
 4. http://www.e24.se/dynamiskt/priskoll/did_17448966....
  Antworten: 11
  Letzter Beitrag: 16.11.2007, 12:44
 5. Nun stellt man die Flüge mit den Dash 8-Q 400...
  Antworten: 6
  Letzter Beitrag: 12.09.2007, 14:31
Andere Themen im Forum På Svenska
 1. Hej! Vi hyr ut vårt fina hus på Dalarö nu i...
  von Nea
  Antworten: 8
  Letzter Beitrag: 29.04.2009, 12:28
 2. Tjena, tänkte bara kolla om det bor några...
  von stoffe
  Antworten: 0
  Letzter Beitrag: 09.12.2006, 20:27
 3. Hej, när jag ändå är här måste jag passa på...
  von Louise
  Antworten: 11
  Letzter Beitrag: 27.09.2003, 15:58
 4. hej, finns det en sommarstyga som vi ( 2 snälla...
  von uli
  Antworten: 0
  Letzter Beitrag: 25.09.2003, 20:08
 5. Hej på er! Vore det inte kul om vi (tyskar...
  von Annika
  Antworten: 12
  Letzter Beitrag: 03.12.2002, 11:17
Sie betrachten gerade Lyste eller lös.